Velkommen til min hjemmeside...   

Untitled
  HOME
  ARKIV
  OLEM--  
  FÅVANG
  OM SIDA MI
  US TOUR 07
  US TOUR 05
  CHEVELLE 66
  NEIL YOUNG
  HEROES
  MINE BILDER
  GUESTBOOK


Ord frå Fåvang.


   ""Dialektordbok med ord og uttrykk fra Fåvang. Inneholder ordliste med uttale, gramatikk og noen teorier om låneord.""Tekst: Olem-- 24. mars 2008.
Foto: Rune Stubrud.   ""Dialektordbok med ord og uttrykk fra Fåvang. Inneholder ordliste med uttale, gramatikk og noen teorier om låneord. Hendig bok for innenbygds og utflytta Fåvanginger med interesse for vedlikehold av dialekta si. ""

Disse forklarende ord på bokmål er å finne i forordet i boka "Ord frå Fåvang". Innholdet i boka er som det er forklart dialektord frå bygda vår. Utflytta Fåvanging Rune Stubrud har i mange år samla ord og uttrykk frå bygda si. Resultatet er en ganske så spesiell ordbok som inneholder ord i daglig bruk, uten at vi legger merke til det... - og ord som er gått ut på dato.

I en tid da dialekt og gamle talemåter taper i konkurranse med norsk bokmål og TV dialekta engelsk, er denne ordboka god å ha. I barnehagen si ongan itte - e ska hemmat - , men - jeg skal hjem - , osv. Fåvang klarer ikke stort lenger å holde stand mot den stadig mer utbredte snakkemåten, og ord som før var i vanlig bruk blir borte.

Det er ikke bare på Fåvang dette er aktuellt, men vi holder oss innen bygdagrensa i anledning boka og bygda vår. Eksemplene er mange på at før vanlige ord blir borte. Historien til ordfrafallet kan vi grovt sett påstå startet sammen med jernbaneutbygginga på slutten av 1880 åra.

Svenske og andre fremmede påvirket ordfårrådet i bygda og gjorde sitt til at den gamle dialekta og ordbruken sakte men sikkert fikk en ny dreining. Vi skal heller ikke undervurdere det som skjedde i krigsåra 1940-45. Skoleverekt ble utbygd, og mange lærere kom utenbygds fra, og med nye dialekter. Med den "makt" en lærer hadde på den tida, er det lett å skjønne påvirkningen de hadde på dialekt og ordbruk hos små Fåvanginger. Senere kom påvirkning gjennom radio og TV, og dialekt ble der konsentrert om to varianter, bokmål og nynorsk.

Alt dette skjedde opp gjennom de første 50-60 åra i forrige århundre, oge starta utviskinga av Fåvangdialekta. Men, det som virkelig gjorde vei i vellinga ... når det gjelder dialektforsvinning var bygdefolkets tilgang til bil, og arbeid i byen. Kom du fra Fåvang og tållå slek som oss gjorl her uppi dala, da skjønte itte byfolka kå`ru sa førrnåggå....

Folk dro på hvalfangst, ungdomm ble sjømenn, folk fikk seg jobb på anlegg i byen, og påvirkningen økte i form av alle mulige medier. Samtidig ble de gamle i bygda borte en etter en, og den neste generasjonen tok ikke opp deres talemåte. Slik fortsatte utviklingen, eller avviklingen, av den gamle Fåvangdialekta. Sjølsagt forklart på en enkel og rask måte her ....

La oss ta et lite eksempel eller to ... Kå mye e klukka ? - Ho æ hellgonn tålv. ! Sjøl de mest knallharde dialektforkjempere har lett for å si at klukka æ - hall tåll.... e stann førr - helgonn tålv -. Eit anna eksempel keinn værra, - kå har du på føttom, inni skoan dine ? Labbe, - eill sokker. ? De fleste av os si sokker nå for tida, og ikke labbe´ som var vanlig for ikke mange tiår siden. Som oss væt, labbe æ stutte, å hosso æ lange ....

Rune Stubrud er en for lenge sida utflytta Fåvanging, og har nok lært seg å si, - vet ikke,- e stann førr, - væt itte -, bare som et eksempel. Uansett, Rune hadde i mange år notert ord og uttrykk som gamle folk i bygda brukte. Han snappa opp litt her og litt der, og gjennom flere år ble arkene med Fåvangdialekt fler og fler.

Som kultur historisk fenomen er boka gull verdt, da den samler ord frå bygda vår før de blir borte for godt. Den er derfor, som forordet sier, ment for alle som vil bevare og vedlikeholde dialekta si.

Sjøl om den gamle Fåvang dialekta ennå holder stand, vil den nok om noen (hundre) år bli borte, sammen med andre ting som var vanlig i våre dager. Vi vil tro at det som hette - håndskrift - , vil bli borte, sammen med kunsten å båkkå hvætkaku.

I den anledning bør du tenke over sist du skrev et brev, eller ord med penn, i en lengde lenger enn navnet ditt. Hmm.. julekort ja. Vil dagens unge lære seg kunsten på båkkå hvætkaku. ? Viss ikke slike dagligdagse ting skal dø ut, bør både skriftklubber startes, og gamle kakeoppskrifter og tilberedningsmetoder samles mellom to permer. Drøye påstander. ?

Det har vært prata på å lage en verson til av "Ord frå Fåvang". Om den ser dagens lys er for tidlig å si, men det finnes ord som ikke er med i den tilgjengelige versonen. Et tillegg som er aktuellt å trykke opp er ord og uttrykk frå arbeidslivet i bygda. Spesiellt ord frå landbruket og navn på redskaper og arbeidsmetoder.

Boka til Rune kom i salg for tre år siden, og er til nå solgt i ca. 300 eksemplarer, og det trykkes opp bøker ettersom etterspørselen tilsier det. Boka inneholder alt fra alfabetisk ordsamling med forklaring og uttale, til gramatikk og forklaring på såkalte låneord, fra eks. Svensk.

Vi kan trygt si at Rune var forut sin tid da han fant på å lage "Ord frå Fåvang", og boka er uten tvil laget av en som virkelig er glad i bygda si. Både boka "Ord frå Fåvang" og nettsida fåvang.com er laget av, om, og for bygda vår, og for folk i bygda vår, og alle andre interesserte, sjølsagt.

   Boka til Rune får du kjøpt ved å henvende deg til Rune på E-POST - eller på telefon: 99 55 49 14.
Du kan også ringe tlf: 61282145, så får du kjøpt boka der.
Den koster symbolske kroner 100.- og er verdt hver eneste lille krone. !!
   Slik ser boka ut, med et bilde på
framsida som har en ganske så spesiell og fin opprinnelse.
Som vi ser på bildet er det gamle Mobil stasjonen
til venstre i framkant, og vi ser at bildet
slettes ikke er av nyere dato.
Bildet er laget fra en vimpel (turistvimpel)
som var til salgs på bla. Mobil.
Vimpelen er laget på 60 tallet
av Den norske vimpelfabrikk, Drøbak.   Her ser vi den originale vimpelen henge i bilen til Rune.
Bildet er tatt fra omtrent samme sted som originalen har sitt utspring fra.

Sidene vises best i skjermoppløsning 1280 x 1024.