Velkommen til min hjemmeside...   

Untitled
  HOME
  ARKIV
  OLEM--  
  FÅVANG
  OM SIDA MI
  US TOUR 07
  US TOUR 05
  CHEVELLE 66
  NEIL YOUNG
  HEROES
  MINE BILDER
  GUESTBOOK


DUGNADSÅNDEN ... (SOM GÅR ...) ??


   Etter bortimot 15 år med forskjellige verv i Ringebu-Fåvang Fotballklubb,- RFFK, - er min siste gjerning for fotballen unnagjort, og det er på tide å slippe nye krefter til. ! Etter å ha innehatt de fleste posisjoner og verv, og opplevd de fleste situasjoner i en dugnadsbasert hobby, har vi opplevd mye og fått mange minner fra alle åra innen hobbyen.Ord & mening: Olem-- 4. februar 2008.
ført i penn av: "Sekretæren".
TAKK FOR MEG ...

Etter bortimot 15 år med forskjellige verv i Ringebu-Fåvang Fotballklubb,- RFFK, - er min siste gjerning for fotballen unnagjort, og det er på tide å slippe nye krefter til. ! Etter å ha innehatt de fleste posisjoner og verv, og opplevd de fleste situasjoner i en dugnadsbasert hobby, har vi opplevd mye og fått mange minner fra alle åra innen hobbyen.

Det samme har mange før meg også opplevd og som et resultat av mange flinke folks arbeid har vi fåttt den fotballklubben som vi kaller RFFK. Fra to klubber, Ringebu og Fåvang på nedtur (?) ble sammenslåingen et nødvending, men også et ønsket resultat. Et svært vellykket foretag. Mange klubber sliter med å få sammenslåinger til å fungere, men her hos oss gikk det merkelig smertefritt.

Mye av årsaken ligger nok i det grundige og og ryddige arbeidet som ble gjort i forkant og i de første åra RFFK levde. !! De få tilløp til knirk ble håntert på en meget solid måte, slik at vi i dag kan trygt si at RFFK er en sammensveiset og enhetlig klubb.

Vi har vært med den dagen klubben fikk sitt første rene jentelag i miniklassene. (Fåvang hadde rene jente og damelag før...) Vi har vært med på å få inkassovarsel stukket i armene 10 minutter etter at årsmøtet var ferdig, vi har vært med på få i gang et seniorlag fra 5. div. og oppover til 3. div..... Vi har gått med hatten på tiggerferd, vi har klippet gras på bana, vi har vært på Norway Cup, vi har fått mye skryt, men også mye kjeft.

Vi har opplevd å sitte i fulltallige styrer og utvalg, og vi har opplevd fåtallige(!!) styrer og utvalg. Det siste kan vi vel si er en trend som er blitt vanlig i klubben vår, og vanskelig å gjøre noe med ser det ut til. Folk vil rett og slett ikke gjøre store jobber på dette nivået på fritida si lenger.

Å få folk til å gå sammen og gjøre en dugnadsjobb for barn og unge i bygda vår blir mer og mer vanskelig. Nå vil vel alle si at slik er det over alt. !! Men nei, det er nok ikke det. Mange steder sliter nok klubbene med å få tak i folk til alle verv, men det er flust opp av fotball klubber der det er helt utrolige lange rekker med besatte verv.

Vi kan ikke sammenligne oss med alle klubber, for det finnes både store og små. Men et par eksempler på klubber der folk stiller opp kan være en nær nabo som Follebu. En annen noe større kan være Fart. Skal vi si at RFFK befinner seg midt mellom disse. ?

Begge disse klubbene har fulltallige styrer og vi kunne liste opp mange eksempler der det ikke er de store problemene med å få folk til å bli med på klubbdrifta. Vi har ingen grunn til å si at det hjelper lite med folk på papiret, om de ikke gjør det de skal.

Ingen som har prøvd det, kan si at fotballarbeid ikke tar mye tid. Det gjør det. Men i et positivt miljø er det et svært positivt fritidsarbeid. At folk som tar på seg tunge verv får betalt godtgjørelse og en viss form for "lønn" er på sin plass. !! Å arbeide med barn og unge innen fotballen gir så mange gleder at bare å oppleve smårollingenes latter og engasjement er mye av en betaling.....

Men, beklageligvis, bare for noen få ....


INGEN SOM TAR OVER ...

Den 18 januar 08 hadde RFFK årsmøte. Utenom styret møtte det kun 6 personer. Valgkomiteen hadde ikke fått noen til å stille til valg til de fem vervene som var på valg. De 2, to, som sitter igjen kan ikke drive hele klubben alene, noe som alle bør forstå. Av vervene som ikke er besatt er både klubbleder og senior og yngres ledere, for å ta de sportslige vervene.

Uten leder, ingen fotballkamper, så enkelt er det. !! At klubbens senior avdeling ikke får noen til å sitte i styret er meget beklagelig. Det samme er at ingen vil drive yngres avdeling, som har bortimot 5-600 foreldre å ta av. Nå er sikkert ikke alle de spurt, men ifølge valgkomiteen, er svært mange !! - spurt.

RFFK har i starten på sesongen 2008 ikke en eneste person med et sportslig verv, utenom de som har tatt på seg trenerjobber. Altså vi har ikke sportslig ledelse som kan gjøre en fabelaktig jobb for en klubb som vår,- med skolering, tilrettelegging, og ellers arbeid med både spillere og trenere og ledere. All utvikling ligger altså nede. !!

Heller ikke seniorlagene har noen som vil jobbe for seg. Det er første gangen at ingen i RFFK ikke vil gjøre en jobb for vårt A-lag og juniorlaget. Det har vært både opp og ned turer for A-laget før, men det har alltid vært folk i rekkene som har trådt til og tatt imot stafettpinnnen fra avtroppende. Vi har vært i 4. div. før og tatt steget opp, og kan gjøre det igjen.
Men, det er helt sikkert at skal vi gå en sesong i møte uten fnugg av interesse eller engasjement, da begynner den blå flammen å blafre på alvor for vårt gode gamle stolte RFFK A-lag. !!

Er vi kommet til veis ende. ?? Nei, jeg tror ikke det. Vi har tross alt både trener og støtteapparat, og spillere, om enn i et noe usikkert antall, foreløpig. Det som kreves er folk som har tro på spillere, laget, og klubben, og vil ofre sin (beklageligvis dyrebare fritd...) på RFFK. Får vi en person er det mye jobb, men får vi to, er det bare halvparten med jobb på hver. Får vi tre, så blir det...ja regn sjøl.!!
Det kan ikke være galt å satse på sine egne spillere, og bruke de som vil drive med fotball, og som er engasjert i egen klubb. Jeg skal lure på hva som vil skje med fotballen på 2, og 3-4 div. nivå om utviklingen vi ser i dag fortsetter. ? En klubb som eks. Brumunddal har Polakker på prøvespill til sitt 3. div. lag. Om det er for å være greie mot et par Polakker som vil spille fotball, eller om det er for å "styrke" laget vet jeg ikke.

Det jeg vet er at det finnes knapt en klubb som har spillere som er derfra, som det heter. Klubber på 3. div. nivå "henter inn" spillere fra fjern og nær for å styrke laget sitt. Om nå det er slik at distriktet er tomt for spillere, og en 3 div. klubb må langt avgårde (utlandet) for å finne spillere, ja da ....... ?


TILBUDET TIL UNGENE KAN BLI BORTE ...

Tilbake til situasjonen for Yngres avdeling. Alle spillere under 13 år har ingen, absolutt ingen, - til å gjøre noe som helst for seg. Ingen lag blir påmeldt, ingen treningstider blir satt opp, ingen økonomi, ingen styring, ikke noe. Rett og slett tragisk. Om noen skulle tro at "mitt" lag klarer seg uten noen klubb, er å tro på Julenissen, og er heller ikke lovlig, og vil bli avvist fra IØFK.

Vi har heller ikke klubbleder, og så alle skal ha det klart for seg, - har vi ikke det, får ingen av våre fotballag spille sin første kamp i sesongen 2008. En løsning bør vel tvinge seg fram, men ideelt skulle situasjonen løst seg ved hjep av lyst og vilje. Velvilje, !!!

Da jeg for mange år siden første gang ble spurt om å ta et verv i RFFK, var det i en tid da det fortsatt var en viss ære å bli spurt om å delta i klubbdriften. Å drive en fotballklubb som vår var forbundet med en viss status, og som sagt ære. !! Vi var litt stolte over å kunne bidra med vår innsats, og gjorde også alt vi kunne for å bli omtalt med gode ord, og dermed føle at vi gjorde en god jobb for utøverne og alle andre i klubben. !!

En gang var situasjonen slik at om du sto på, og viste veg, så ville andre bli med og ta et tak. Jo flere vi var, jo flere ville bli med. Det fungerte bra, og vi oppnådde suksess både sportslig, - vi nevner to opprykk med A-laget, og legendariske og heroiske kamper under Norway Cup flere år på rad. Vi hadde god økonomi ved hjelp av bygdas næringsliv, vi hadde gode baner, og mange, veldig mange, - var med å dro lasset med en enorm glød og entusiasme.

Men situasjoner oppstår, både positive og negative, som naturlig er. Når den negative trenden har overtaket og ting går i feil rettning, da skal det krefter og mot til for å klare brasene. !! Ikke alle er like flinke til å takle motgang, og heller ikke like flinke til å takle medgang, slik at ting (!!) har lett for å "ta av" om det heter.

Vi unlater å sette fingeren på noen av historiens konkrete hendelser eller vedtak for den del, men fokuserer heller enda en gang på dagens situasjon. RFFK skal ha ekstraordinært årsmøte den 15 februar 2008. Klarer ikke vi å stille folk til disposisjon for styreverv da, kan RFFK gå sin siste vår i møte, noensinne. !!

Undertegnede synes det er både tragisk og skamfullt å oppleve at en så stor og fin klubb skal ende opp på denne måten. Er det et tegn i tiden at folk er blitt så egoistiske og selvsentrerte at det å gjøre en innsats for fellesskapet er blitt totalt uaktuellt. ??

Er fellesskapstanken gått ut på dato. ?? Ikke for å mobbe eks. Polakker, for mye bra arbeid blir tross alt gjort av Polakker, - men er det tidligere ærefylte arbeidet det en gang var å drive en fotballklubb, blitt en jobb for "fremmedarbeidere" ??
Hvorfor kan ikke du, og du, og han og henne, og en til ta de vervene som er ledige. Gjør du det, kan vi dra på fotballkamp i sommer også.
Da har ungene noe fysisk og sosialt å glede seg til flere ganger i uka.

Men, i stedet for å fokusere på bare det sure, kan vi nevne litt av det positive, for det er mye positivt, og ting som har gått rett veg tross alt. !! Vi har et overskudd på drifta på godt og vel 350 tusen kroner. Det av et resultat på omtrent 2 millioner kroner. Vi har til sesongen 2008 folk til å ta seg av alle anleggene våre, og flere andre viktige oppgaver likeså. !!

Men, hva hjelper det når ingen vil sitte i styret og sitte med ansvaret. ?

Mange gjør ikke mer enn å kjøre poden på fotballtrening. Om vi igjen kunne klare å engasjere folk til å bli med å ta et tak så blir det ikke så mye på noen få. Dette må bedre seg og folk må bli mer positive til fotballens framtid, om vi skal ha en sjans. !! Alle som har sagt ja til å trene eller være lagleder har gjort noe positivt både for ungene, klubben, og seg sjøl. Men det hjelper så lite når ingen vil gjøre jobben i styret på deres vegne. !! Da blir det ikke noe.

Ikke la alle ungene i kommunen gå en sommer i møte, - den første siden fotball ble starta opp her, - uten å kunne spille organisert fotball, bare fordi foreldrene og alle som liker fotball ikke kunne klare å samles om å drive dette positive fritids foretaket videre. !!


NYE VEGER ??

Tilbake til et av mine eksempler,- Fart IL på Hedemarken. Søknadsfristen til en stilling som daglig leder i Fart går ut om noen dager, og de er altså en klubb som tar spranget opp på det nivået. Om de har behov for det, skulle åpenbart RFFK ha det samme.
Men, det er bare en stilling som gjør de administrative oppgavene som til enhver tid skal utføres, og gjør ikke et klubbstyre eller alle dugnadsbaserte jobber overflødig. !! Merk det.

En slik stilling koster penger, og penger kommer ikke av seg sjøl til en klubb som RFFK. Men om dette er løsningen så kan forsøket være vell verdt, om det står om å redde stumpene og aktiviteten for hundrevis av barn og unge.
Jeg velger å si min mening i så måte også. !!

En slik stilling kan ikke gis til en person som ikke har ærfaring fra de fleste verv i en klubb. Personen må også ha ærfaring i å jobbe mye i motbakke både fra fotball og aller helst ellers også .... Det vil absolutt ikke bli noen dans på roser og krever en person som tåler å høre mye før øra detter av. Altså en skikkelig "insider" som fortsatt har en liten flamme det kan sprutes bensin på .... Men, jeg går så absolutt for en slik løsning for RFFK.

En stilling som daglig leder (kall den hva du vil ...) kan i første omgang opprettes i 50%. Det aller meste av jobben en slik stilling kan og bør gjøre, foregår fra høsten og til serien er i gang. Altså kan personen jobbe andre steder ca. 6 mnd. i året. Men, det skal sjølsagt til mange andre verv som MÅ foregå etter dugnadsprisippet. Vi nevner kioskvakter, sportslig ledelse, banetilsyn, osv.

Fra før vet jeg at en slik stilling har vært foreslått, og sist bare for noen dager siden. !! Jeg har vært avventende til en slik stilling før, pga. av at jeg hele tiden har hatt tiltro til folk, og at det meste kan og burde gjøres på dugnad. Årsaken til at jeg har snudd og skifta mening er at nytter det ikke med dugnad, så må vi bruke penger på en slik stilling for å holde klubben i live. !! Men har vi først tatt steget, er det knapt noen veg tilbake. !!

Har vi først fått en 50% stilling som daglig leder, må vi som sagt ha et styre rundt. Vi har i dag to personer og trenger 5 til. Noen må si ja, viss ikke er vi "ute" av spillet. Jeg oppfordrer de som blir spurt om å tenke positivt til forespørselsen, og om du ikke blir spurt og vil bli med, så ring noen ...

Alle andre som har et verv i RFFK fra før, eller har med ungene sine oppfordres til å ta godt vare på de som tar en jobb i styret. Alle trenger oppbacking og positive tilbakemeldinger på jobben de gjør. Gjør alle så godt de kan er det godt nok, men får de bare dritkjeft og slarv i "lønn" mister de fort gløden.


Husk at det er alle dere som har med ungene deres som trenger folk til styret.
Det er ikke styret som trenger ungene deres til fotballklubben sin. !!


Til alle som har lest så langt som til dette,- vi har dårlig med tid, og trenger handling NÅ. !!


Fron FK (Kvam)... Slik kan det gå.

   For en tid tilbake sto det å lese i lokalavisene at Fron Fotball Klubb ville bli foreslått nedlagt. !! En dag vi aldri trodde skulle komme, men som kom fortere enn noen hadde trodd. Vel, de som har fulgt utviklingen har nok sett slutten nærme seg for senior fotballen på Fron, men at den en gang så stolte og store fotball kommunen snart er uten seniorlag, er både uvirkelig og tragisk.

For oss som har vært med i styre og stell en tid og har sett og hørt ting på nært hold husker lett tilbake til eks. 3 div. serien for en 7-8 år tilbake. Dengang Kvam fortsatt var Dalens store grønne fotballuhyre og banka de fleste "sonn å ehopatt". Vi fra Fåvang tapte bla. en cup kvalik kamp som ble spilt på gamlebana ved jernbana på Kvam en tidlig aprildag,- jeg tror det var i 2000, - med stint med folk rundt hele bana som heia på sine grønne helter.

Et av de siste årene Kvam var i 3. div. var de et hårstrå fra å ta kvalik. plassen opp til 2. div. spill. Folk på Kvam prata stort sett ikke om noe annet, og det som var av aviser skrev side opp og side ned om fotballen på Kvam.

Kvam hadde damelag også. Jernarmerte damer med lange skruknotter på skoa. Jernledet av Fru Fotball på Kvam, Fru Næperud. Til tross for all sin iver og alt sitt nedlagte arbeid og engasjement klarte ikke Kvamdamene til slutt å stille lag og det hele ble lagt ned, for godt. !!!

Så, om ikke alt for lang tid, - ble det A-laget for menn på Kvam som ble borte fra fotballkartet. Fra å være nære kvalik til 2. div. var det meste av spillere borte over alle hauger. Avisene var igjen på plass og informerte oss om hva som foregikk. Mye skjedde på mange plasser, og det hele endte opp med at A-laget på Kvam ble borte, og det samme ble Vinstra.

Sammenslåingen ble at faktum, og nyskapningen Fron FK skulle skape nytt liv i seniorfotballen i kommunen. Fra å ville stille med to lag i serien, ble det fort til bare ett lag, og ettersom tida gikk blir det altså i disse dager foreslått å legge ned senior fotballen i kommunen.

Om ikke alt dette var nok, stilte heller ikke klubben med guttelag i fjor, og å stille et juniorlag på beina er heller ikke bare bare, ser det ut til.... altså, grunnlaget for å få til et nytt seniorlag er heller tynt.

Fra en gang å ha opptill 4-5 lag er det nå bare Skåbu (!!) som har seniorlag i Nord Fron kummune. All ære til gjengen fra fjellbygda, som ikke mange hadde sett for seg var de som skulle sitte igjen med A-lag på Fron som det siste ......

Sjølsagt et svært raskt, upresist og litt skakkt sammendrag av hva som skjedde med fotballen på Fron, men alikevel et bilde av historien om fotballens storhet og fall på både Kvam og Vinstra. !!

Noen har nok bestemte meninger om hva som er årsaken til elendigheten. Noen vil nok være svært så konkrete og bastante i sine meninger. !!


Sidene vises best i skjermoppløsning 1280 x 1024.