Chevellen ved brua over Glomma på Flisa, der bilen ble kjøpt.

TILBAKE